Virüsler Canlı mı?

Virüsler canlı mıdır? Çok sık olarak sorulan sorulardan biri de virüslerin canlı olup olmadıklarıdır. Virüsler, genetik malzemeye sahiptir, doğal seçilim yoluyla evrilir ve kendilerini çoğaltabilirler. Ancak kendi içlerinde metabolizmaya sahip değildirler ve bunun için de konak bir organizmaya ihtiyaç duyarlar. Tek başlarına bakıldığında bir canlıdan çok kimyasal bir yapı gibidirler. İç kısımda DNA ya da RNA’dan oluşan genetik materyal, dış kısımda protein kılıf ile çevrilidirler. Bu anda bir canlının özelliklerini gösterdikleri söylenemez. Ancak hücre içerisine girdikleri andan itibaren, hücrenin olanaklarını kullanarak aktif bir canlı gibi çalışır ve kendi kopyalarını oluştururlar. Bu yüzden çoğu bilim insanı virüsleri, “canlılar ile cansızlar arasındaki sınır noktasında” şeklinde tanımlar.

best rifle scope