SERİ KATİLLERİN 20 ORTAK ÖZELLİĞİ

1) Birbirine benzer en az 3 cinayet işlemiş olmaları.

2) Durdurulana kadar öldürmeye devam etmeleri. Bugüne kadar öldürmeye son veren seri katil olmamış.

3) Cinayetten sonra bir sakinleşme dönemine girmeleri. Bu süre kimi katile göre birkaç gün, kimine göre de bir iki yıl olabiliyor.

4) Sakinleşme döneminde cinayeti hafızada canlı tutabilmek için kurbandan bir eşya ya da organ alma.

5) Bazı istisnalar dışında yalnız çalışma.

6) Cinsel davranış bozuklukları ve intihara eğilim. Çoğunluğunda alkol ve/veya uyuşturucu bağımlılığı.

7) Zayıf hafıza. Gerçekle yüzleşmekten kaçma. Hayvanlara işkence etme eğilimi.

8) Kurbanlarını genellikle kendi yaş gruplarından seçme, sosyal ya da ekonomik sınıf farkı gözetmeme.

9) Kurbanlarının etini yeme ve ölü sevicilik.

10) Cinayet işlerken farkında olma. Cezai sorumluluk bilinci.

11) Aşağılık duygusu.

12) İktidar ve güç ihtiyaçlarını tatmin için öldürme. Öldürme güdüsünü harekete geçiren, genellikle cinsel ihtiyaçların açığa çıkması.

13) Yaşlarının genellikle 20 – 40 arasında olması. (%90›i erkek)

14) Genelde heteroseksüel ve dindar olmaları.

15) Dış görünüm olarak adam öldürecek birine benzememeleri. Düzenli bir işte çalışmama. Silik ve ezik hissetme.

16) Problemli çocukluk, cinsel saldırıya maruz kalma.

17) Normalin üstünde zeka.

18) Pornografi, mastürbasyon, röntgencilik ve fetişizm merakı.

19) 18 yaşına gelmeden önce tecavüz etme hayali kurma.

20) Erkek seri katillerin birçoğuna çocukken kız kıyafetleri giydirilmesi.

 

best rifle scope