Robin Hood Gerçekten Var mı?

Robin Hood – Sandığınızdan Daha Genç

Gerçekte olduğundan çok daha uzun bir geçmişe dayandığına inanılan bir diğer şahsiyet örneği Robin Hood’dur. Onun gerçek hikâyesini açığa çıkarmak, yüzyıllar boyunca tarihçilerin yeteneklerini sergilemesine olanak verdi. Son otuz yıl içinde yapılan modern araştırmalar, hikâyenin bildiğini düşündüğümüz tüm yönlerinin, öykünün ilk kez yayımlanmasının ardından eklendiğini ortaya koydu. Ve öykünün ilk kez yayımlanması çok eskilere dayanmıyor.

Robin Hood’un varlığına dair ilk yazılı referanslar, William Langland’in 1387 yılında tamamlandığı düşünülen Piers Ploıvman adlı eserinde yer alıyor. Burada sadece bahsi geçiyor ve görünen o ki karakterle ilgili o dönemde iyi bilinen öykülerden birine gönderme yapılıyor. Yanlış bildiğimiz şeylerden biri, 1190’larda İngiltere Kralı John un kardeşi Aslan Yürekli Richard Haçlı Seferleri’ndeyken Robin Hood’un Kral John’a karşı bir mücadele vermiş olduğudur. Ancak Robin Hood’a dair ilk hikâyeler, onun Edward hanedanlığı dönemlerinde yaşadığını ortaya koyar. Bu da 1272-1377 yılları arasındadır.

Sonradan İlaveler

1982 yılında, Cambridge’de Orta Çağ Tarihi profesörü olan James Holt tarafından yayımlanan ve Robin Hood üzerine detaylı bir araştırma olarak kabul edilen çalışmaya göre, Robin Hood’un “iyi bir adam” olduğuna dair ilk referans, Pi-ers Plourmari’m yayımlanmasından elli yıl kadar sonraya, 1432 yılında bir kâtibin yazdıklarına dayanıyor. Robin Hood’un soylu bir adam (sözüm ona Huntingdon Kontu) olduğu fikri bir sonraki yüzyılın yarısında ortaya çıktı ve Marian hikâyeye 1500’lü yıllardan sonra katıldı.

Belki de Robin Hood ile ilgili beklenmedik keşiflerin en ilginci, bizim en iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeydir. Öykülerin ilk anlatımlarında, Robin Hood’un unvanı otoriteye karşı gelme konusundaki cesaretinden gelmektedir, haydutluğundan değil. Zenginden çalıp yoksula verdiği ise, 16-17. yüzyıllardaki anlatımlarda yer almıştır ve Robin Hood’u tanımlayan hedef olarak formül, Viktorya döneminde kusursuz bir hâle getirilmiştir.

Sabıkalı Bir Kahraman

“Centilmen haydut” DickTurpin, 18-19.yüzyılları büyük bölümünde,    Robin    Hood’unkine benzer bir itibar kazandı. Efsaneler ve şarkılarla abartılan şöhreti, tutuklanmayı göze aldığı bir suç için bizzat bir özür sunmak adına atı Black Bess üzerinde Londra’dan York’a yaptığı on beş saatlik yolculuktan gelmekte-

dir. Şimdi hafızalardan silinen ama çok başarılı bir Viktorya dönemi yazarı olan Harrison Ainsworth, 1834 yılında yayımladığı başarılı bir romanla, Turpin’in bu imajını hafızalara bu şekilde kaydetmekten büyük ölçüde sorumludur. Sorun, Ainsworth’ün Turpin’e bir başkasının tuhaflıklarını atfetmiş olmasıdır.

Tarihçiler, York’a yapılan yolculuğun, Turpin’den elli yıl önce yaşamış Pontefractlı bir haydut olan John Nevison tarafından gerçekleştirildiğinden emin. Ainsworth’un bunu kazara mı yoksa öyküsünü zenginleştirmek için izin alarak mı yaptığı bilinmiyor. Black Bess’in efendisini varacağı noktaya sağ salim götürdükten sonra yorgunluktan öldüğü kısmı ise tamamen Ainsworth tarafından uydurulmuştur.

“Ahlaksız at hırsızı” unvanı ise hayatını York’ta, 1739 yılında asılarak sonlandıran Turpin’e daha çok yakışmaktadır.

 

best rifle scope