OTOPSİ NEDİR?

Otopsi, yalnız organların alınması demek değildir. Otopside organlar alınmaz, çıkarılıp incelenir, gerekli parçalar alınıp yerine konur. Otopsi, olay yerinde başlayan ve tüm laboratuar inceleme sonuçları adli tıp uzmanının eline ulaşıp teşhis konulana kadar geçen tüm aşamaları kapsayan bir işlemdir.

Ölenin olay yerinde bulunuş şekli, üzerindeki elbiselerin özellikleri ve hem olay yerinden hem de ölenden toplanacak deliller, ölenin dış muayenesi, baş, göğüs ve karın boşlukları açıldıktan sonra organların ve boşlukların durumu, organ ağırlıkları, renkleri, kıvamları gibi çıplak gözle görülen özellikleri, gerekli yerlerden ve olayın özelliğine göre alınan örneklerin mikroskop ile ve diğer laboratuar yöntemleri ile incelenmesi ve tüm bu incelemeler sonucunda elde edilen verilerin yorumlanarak teşhisin konması, bir bütün olarak otopsi işleminin aşamalarını oluşturmaktadır.

Adli tıp uzmanı, uygun yerden uygun koşullarda örnek almamış ise ve ne aranması gerektiğini belirtmezse, laboratuarda arananlar eksik kalır, laboratuar sonucu gelmeden adli tıp uzmanı kesin teşhisini koymakta zorlanır. Otopsi, son derece organik bir işlemdir ve ekibin her elemanının uyum içinde çalışmasını gerektirir.

 

best rifle scope