Neden Kadınlar Erkeklerden Daha Kısa?

Tüm insanlarda en az bir tane var olan X kromozomu, insan DNA’sının %2.5’ini oluşturmakta. Dişi insanlarda bu kromozomdan iki tane, erkeklerde de bir tane bulunmaktadır (XX – XY). Cinsiyetler arasındaki farkları açıklayan kromozom ise Y kromozomudur. Fakat X kromozomu da bazı cinsiyet kökenli farklılıkları yorumlayabilir. Mesela, dişilerin genellikle erkeklerden neden daha kısa olduğunu.

Prof. Samuli Ripatti ve arkadaşları, boy, tansiyon, BMI (vücut kütle oranı) ve lipid seviyelerle kişisel farlılıkları açıklamak maksadıyla 25,000 Kuzey Avrupalı’da X kromozomuna bağlı genetik çeşitleri inceleyerek işe başladılar. Prof. Samuli Ripatti ve arkadaşları yaptıkları araştırma sonucunda kısa insanlar arasında oldukça popüler olan ITM2A adlı genin kıkırdak gelişimini etkilediğini ortalamanın altında kısalığa yol açtığını fark ettiler.

kadin-erkek-boy-farki-m

Kadınlarda bulunan X kromozomlarından bir tanesi rastgele olarak seçilir ve incelenir. Fakat bu inaktivasyon sürecinde bazı genler kaçabilir. ITM2A geni de, çoğu kadında X kromozomunun inaktivasyon işleminden kaçan genlerden birisi. Yani ITM2A geni erkek bireylerin hücrelerinde bir kere ifade edilirken dişi bireylerin hücrelerinde iki kere ifade ediliyor. Bu da çoğu zaman kadınları erkeklere göre daha kısa yapıyor.

best rifle scope