Dünyadaki Su Azalıp Artarmı? Deniz Seviyesi Sabit Mi ?

Yerküre’de 1,3 milyar kilometreküp su vardır ve olup olacağı bu kadardır. Sistem kapalı devre çalışır: Yani hiçbir şey eklenemez ve eksiltilemez. İçmekte olduğunuz su, dünya kurulalı beri devridaim halindedir. Okyanuslar şimdiki hacimlerine tahminen 3,8 milyar yıl önce kavuşmuştur.

Su âlemi hidrosfer olarak bilinir ve ezici çoğunlukla okyanuslara aittir. Yeryüzündeki bütün suların yüzde doksan yedisi denizlerdedir, deniz sularının da büyük bölümü gezegenin yarısını kaplayan ve karaların toplamından daha büyük olan Pasifik’te bulunur. Pasifik Okyanusu, okyanus sularının yarısından biraz fazlasını (daha kesin bir ifadeyle, yüzde 51,6’sını) ihtiva eder; Atlantik yüzde 23,6’sına, Hint Okyanusu ise 21,2’sine sahiptir. Yani tüm diğer denizlere suların sadece yüzde 3,6’sı kalır. Okyanusun ortalama derinliği 3,86 kilometredir. Pasifik’teki derinlik ortalaması, Atlantik ve Hint okyanuslarındakinden yaklaşık 300 metre fazladır. Toplamda, gezegen yüzeyinin yüzde 60’ı, 1,6 kilometreyi aşkın derinlikte okyanus sularıyla kaplıdır. Philip Ball’un belirttiği gibi, gezegenimize Yerküre diyeceğimize Suküre desek daha doğru olur.

Dünya sularının yüzde 3 ’ünü oluşturan tatlı suların çoğu buz katmanları halindedir. Yalnızca az bir miktarı (yüzde 0,036’sı) göllerde, nehirlerde ve bentlerde bulunur. Daha da az bir kısmı (yalnızca yüzde 0,001 ’i) bulut ya da buhar halindedir. Gezegendeki buzların yaklaşık yüzde 90’ı Antarktika’da, geri kalanının çoğuysa Grönland’dadır. Güney Kutbu’na giderseniz yaklaşık 3,2 kilometre, Kuzey Kutbu’ndaysa yalnızca 4,5 metre buz üstünde duruyor olursunuz. Sırf Antarktika’da 25 milyon kilometreküp buz vardır: eridiği takdirde okyanusları 61 metre yükseltmeye yetecek bir miktardır bu. Halbuki atmosferdeki suyun hepsi yağmur halinde yere düşse ve her yer eşit miktarda yağış alsa bile, okyanuslar yalnızca birkaç santim derinleşir.

Deniz Seviyesi Sabit Mi?

Deniz seviyesi de bütünüyle itibari bir kavram sayılır. Denizler hiç de aynı seviyede değildir. Gelgitler, rüzgârlar, Coriolis kuvveti ve diğer etkiler su seviyelerini okyanuslar arasında ve hatta okyanuslar içinde hatırı sayılır derecede değiştirir. Pasifik’in batı yakası, Yerküre’nin kendi ekseni etrafındaki dönüşünün yarattığı merkezkaç kuvvetin bir sonucu olarak, yaklaşık yanın metre daha yüksektir. Su dolu bir leğeni bir tarafından çektiğiniz zaman su sanki size doğru gelmek istemezmişçesine öbür tarafa doğru akmaya eğilim gösterir. Keza, dünyanın doğu yönündeki dönüşü de suyu okyanusun batı sınırlarına yığar.

best rifle scope