Tarama Kategorisi

Genel

Yoyo nedir ?

     "Yo-yo" Filipinler'de Güney Amerika bolalarına benzeyen, fırlatı­lıp hayvanların ayaklarına takılan bir av aracıydı. 1920'lerde yoyo kullanımını seyreden Donald Duncan aynı adı koruyarak ve avcı dis­kini küçültüp değiştirerek çocuk oyuncağı haline getirdi. Çok benze­yen bir oyuncak Çin'den

Kağıdın tarihçesi

       Taşa, kile, metale, deriye, yapraklara yazı yazıldıktan sonra antik­ çağda Ön Asya'da, Mısır'da yetişen papirüs bitkisinden yapılan kağıt­lar yaygınlaştı. Eski Yunanlar kağıda genellikle "khartes" (Latince charta) diyorlardı. Papirüs sözcüğü Batı dillerinde kağıdın (İngilizce "paper",

Şapka çıkarmak nereden gelir ?

       Selamla şapka arasındaki ilişki, Asur dönemine kadar gider. Asur­lularda esirlerin yeni fatihlerine saygılarını soyunarak göstermesi ge­rekmekteydi. Eski Yunanlarda da yeni kölelerin bellerinden yukarıla­rını soymaları gerekiyordu. Başın açık olmasının teslimiyet anlamına gelmesi o kadar

Prezervatifi kim bulmuştur ?

         Halkın "efe gömleği" dediği prezervatif, 1930'larda lateksten ya­pıldı ve hem üretimi kitleselleşti hem de gündeme girdi. Papa Xl. Pius kadınlara, prezervatif kullanan kocalarına şiddetle direnmelerini, ıs­rarlı kocalar karşısında bunu onaylamadıklarını belirtir biçimde, ce­set gibi,

İlginç evlilik gelenekleri

       Anadolu'da evlilik gelenekleri egzogaminin, yani kabile dışından evlenme geleneğinin izlerini taşır. Kız isteme adetlerinden düğün tö­ renlerine kadar birçok öge kız ve erkek taraflarının iki kabile gibi kar­şı karşıya geldiği bir çekişme manzarasını andırır. Birçok bölgede kız kaçırma

Amin nedir ?

       Eski Ahit'te 13, Yeni Ahit'te 119 yerde geçen ve Kuran'da bulun­mayan amin sözcüğünün kökeni Eski Mısır'da İÖ 2500 yıllarında "gizlenen, gizli olan" anlamına kullanılan "amun" sözcüğüdür. Eski Mısır'da tanrıların kralı Amon'du ve önceleri Hmun kentinin tanrısıy­ken, İÖ 1991-1962 yıllarında

Ayna kırılması nedir

       Ayna kırılmasının yedi yıl uğursuzluk getireceği dünyanın yaygın inanışlarından biridir. Bu inancın kökeni ise bugün kullandığımız cam aynaların icadından daha eskiye gitmektedir.        Eski Mısır, Yahudi ve Yunanlar pirinç, tunç, gümüş, altından ya­pılma aynalar kullanırlardı. İÖ 6.

Nazar, Muska nedir

       İnsan iyi -kötü güçlerle, cin-perilerle ve bu güçleri, varlıkları kullanabilecek kahin, büyücü, cincilerle dolu bir ortamda yaşadığında, buna karşı tedbirlerini de almak zorundadır. Antropolog ve folklorcuların "amulet" adını verdiği nesneler zararlı etki ve tehlikeleri uzaklaştırmak için

Neden Büyük Tuvaletimizi Yaparız?

Hayatımızı devam ettirmek için yemek yememiz gereklidir. Yemekler ağzımızda, dişler ve tükürükle birlikte yumuşatılarak, yemek borumuza, oradan da midemize gitmektedir. Yemeklerin ulaştığı midemiz bir yandan kasılıp gevşeme hareketleri yaparken, bir yandan da “mide öz suyu” denilen bir sıvı…
best rifle scope