BİLİŞİM SUÇU NEDİR? BİLİŞİM SUÇU TCK’ DA HANGİ KANUN MADDELERİ İLE DÜZENLENİR?

Bilişim suçlarıyla ilgili olarak karşımıza birçok tanım çıkmaktadır. Bilgisayar suçları, dijital suçlar, internet suçları, siber suçlar, ileri teknoloji suçları v.b. Tüm bunlar ayrı bir tanım olmakla beraber, bilişim suçları terimi kullanıldığında bahsedilen, bu teknolojileri kullanarak işlenen tüm suçları kapsamaktadır.

Bilişim, kelime anlamı olarak; insanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı bir şekilde işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Bilişim suçları halk deyimi ile ‘bilgisayar suçları’ olarak tanımlanabildiği gibi ‘iletişim suçları’, ‘internet suçları’ , ‘dijital suçlar’ , ‘teknolojik suçlar’ gibi tanımlamalar da yapılmaktadır.

Bilişim suçlarının Avrupa’daki ilk tanımı ise AET Uzmanlar Komisyonu tarafından Mayıs 1983’te Paris Toplantısı’nda yapılmıştır. Buna göre bilişim suçları, “Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanun, gayri ahlakî ve yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranıştır.”

Genel manada bilişim suçları tanımı ise; her türlü teknoloji kullanılarak, kanuni olmayan yollarla kişisel ya da kurumsal bilgisayarlarda, sistemler üzerinde zarar verici etki bırakmaktır. Bilişim teknolojilerinde suç meydana gelebilmesi için mutlaka teknoloji kullanılmalıdır. Bu teknoloji, bilgisayar, kredi kartı, telefon, poss makinesi, elektronik bir cihaz olarak düşünülebilir.

BİLİŞİM SUÇU TCK’ DA HANGİ KANUN MADDELERİ İLE DÜZENLERNİR? 

Bilişim suçlarının hukuki tanımı ve TCK’daki tanımı şöyledir: Bilgileri otomatik bir sisteme tabi olan bilgisayar veya bilgisayar programları ile iletişim teknolojilerinin verilerini hukuka aykırı bir biçimde ele geçirmek, değiştirmek, yok etmek, erişilmez kılmak, böylece bir başkasının zarara uğratılmasını sağlamak veya kendisine ve başkasına maddi bir çıkar sağlamak, bilişim suçunu oluşturmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir başlık halinde düzenlenen bilişim suçları kanunun 243, 244 ve 245. maddeleri ile tanımlanmaktadır.

best rifle scope