Amin nedir ?

       Eski Ahit’te 13, Yeni Ahit’te 119 yerde geçen ve Kuran’da bulun­mayan amin sözcüğünün kökeni Eski Mısır’da İÖ 2500 yıllarında “gizlenen, gizli olan” anlamına kullanılan “amun” sözcüğüdür. Eski Mısır’da tanrıların kralı Amon’du ve önceleri Hmun kentinin tanrısıy­ken, İÖ 1991-1962 yıllarında hüküm süren I. Amenemhet zamanında firavunların koruyucu tanrısı olarak Teb’de de Amon’a tapınılmaya başlandı. Heliopolis’in tanrısı Ra ile özdeşleştirilerek Amon-Ra adıyla bütün Mısır’ın tanrısı oldu. Yeni Krallık döneminde (İÖ 1570-1320) görünmezlik niteliğinin tarafsızlık ve bilgelik niteliklerinden kaynak­landığı kabul edilerek yoksul ve ezilmişlerin tanrısı oldu. Amon çeşitli çalkantılara karşın bütün Mısır’ın tanrısı olma niteliğiyle İÖ 80’li yıl­lara kadar gücünü sürdürdü.

Tılsım Nedir Ve Nereden Gelir

       Eski Ahit’te Amun, Allah’ın adlarından biri olarak bir yerde geç­tiği gibi, Yeni Ahit’te de İsa’nın unvanı olarak bulunur. Hz. Muham­med’in lakabı da Emin’dir.

       Sami dillerinde doğru, güvenilir, emin anlamlarında “emn” kö­künden sözcüklerin akrabası kabul edilen amin sözcüğünü Yahudiler benimsemiş ve vaazlar sonunda cemaat tarafından sözlerin doğruluk ve güvenilirliğini temin etmek için kullanılmıştır. Üç semavi dinin or­tak sözcüklerindendir.

best rifle scope