Altın Tarihi

Gücün, hükümdarlığın ve zenginliğin bir ifadesi olan altın tarih boyunca değer görmüştür. Kral ve padişahlık dönemlerinde kral ve padişahların tahtlarını süsleyerek o günden bugüne kadar değer kaybetmeden ve hatta değer üzerine değer katarak gelmiştir.

Altın İlk Nasıl Bulundu?

Altının ilk bulunması toprak yüzeyinde rast gelmiş olmakla bilinir. Altından ilk obje ve mücevher yapımı M.Ö 3000 yıllarına denk gelir. Altının ilk bulunduğu yer ise Güney Irak’tır. M.Ö 2000 yılında ilk defa altından üretilen takı, ziynet eşyaları ve süs eşyalarına rastlanılmıştır. Bu nesnelerin rastlanıldığı yer ise Peru olmaktadır.

Altın Nerelerde Kullanılır?

Geçmişten günümüze örnekler halinde gelen altının kullanım alanları Yunanlılar, Asuslar ve Sümerlerin takı yapımında, vazo ve kase gibi eşyaların üretiminde değer görmüştür. Mısırlılar ise altını ilk defa para olarak kullanmışlardır. Aztek ve İnka uygarlıkları altına çok değer vermişlerdir.

İlk Altın Para Ne Zaman Basıldı?

Lidya Kralı Krezos M.Ö 550 yılında altını para olarak bastırmış ve altının para olarak kullanılmaya başlaması ile o dönemlerde ticaret de artmıştır. Şehirlerin zenginleşmesi ile dünyada refah düzeyi de artmaya başlamıştır. Türk uygarlıklarında hükümdarlığın ve devletin simgesi haline gelen altın kolye, yüzük, küpe gibi takılar arasında yer almıştır. Türkler yalnızca takı üretmekle kalmayıp aynı zamanda mızraklarında da altın kullanımına yer vermişlerdir. Ancak Müslümanlığın kabul edilmesi ile Türkler altın kullanımını azaltmışlardır.

Altının Tarihsel Gelişimi

Sosyal, kültürel ve ekonomi dünyasında büyük bir etkiye sahip olan altının tarihsel gelişimi aşağıdaki gibi seyr edir:

M.Ö 4000 Yılında Altın

Doğu ve Orta Avrupa’nın yalnızca bazı bölümlerinde kullanılmıştır.

M.Ö 3000 Yılında Altın

Diğer metallerle alaşımını yapan Mısırlılar altını yaprak şeklinde işleyerek bu alanda ustalaştılar.

M.Ö 1500 Yılında Altın

Altının standart ölçü birimi olan miskal Orta Doğu’da kullanılmıştır.

M.Ö 1091 Yılında Altın

Altın kullanımı Çin hükümetinde bir para birimi olarak yasallaştırılmıştır.

MÖ. 58 Yılında Altın

Roma’nın borçlarının ödenmesi amacı ile Fransa’nın yüklü bir miktar altına el koyduğu tarihte bilinen bir olay olarak karşımıza çıkar.

 

best rifle scope