Altın Nasıl Oluşur ?

Değeri tartışılmayan altın kimyasal bir yapıya sahip olan elementtir. Kendine has bir sarı renge sahiptir. İnsanoğlunun varlığından beri oluşan ilk metalin altın olduğu araştırmacılar tarafından söylenmektedir. Çevreden etkilenmeyen bir yapısı, eşsiz güzelliği ve doğa üzerinde çok az miktarda bulunması bu elementi geçmişten günümüze kadar daima değerli kılmıştır.

Altın Elementinin Oluşumu

Altın, erimiş kaya olan magmanın katı kaya içerisinde katmanlaşması sonrasında meydana gelen bir elementtir. Magma katmanlaşma sırasında soğumaya geçer. Bu esnada magma içerisinde su ve diğer buharlaşma yeteneğine sahip olan maddeler yüksek basınç ile birlikte magmadan ayrılır. Yüksek basıncın etkisine dayanamayarak katı kayaların üzerinde belirli yarıklar ve çatlaklar oluşur. Bu yarıklar içerisinde hidrotermal eriyikler bulunur. Bu eriyikler soğur ve böylece madde tortulaşır. Tortulaşma esnasında kuvarsın damar şeklinde çökme eylemi meydana gelir. Altın düşük erime sıcaklığına sahip olması sayesinde hidrotermal eriyiklere eşlik ederek kuvar damarlarında katılaşmaya başlar. Bundan dolayı altın arama eylemine gerçekleştiren kişilerin baktıkları ilk şey magmanın katmanlaştığı gövdesindeki kuvar damarlarıdır. Altının bütünü bu noktadan çıkarılmaktadır. Fakat altını buradan çıkarmak pek de kolay değildir. Altın bu bölgeden çeşitli mekanik ve kimyasal yöntemler kullanılarak ayrıştırılır. Mekanik yöntemlerin kullanılması durumunda öncelikle mineraller öğütülür. Ardından ince toz hâline gelen mineral su ve yağlı bir madde ile yıkanır. Kimyasal yöntemli ayrıştırma işleminde birden çok usul vardır. Günümüzde teknoloji ile birlikte kullanımı artmış durumdadır. Ayrıca bir diğer yöntem cıva ile alaşım oluşturma methodu kullanılabilir.

Altın Elde Edilen Maden Ocaklarının Türleri Nelerdir ?

Altın içeren kayaçlar ele alınır. Burada kuvars damarları içerisinden altın ayırma işlemi gerçekleştirilmeye çalışılır. Her bir damarda 6-12 gr. arasında altın bulunabilmektedir. Altın bulma işleminde ocaklara ulaşmak için yerin çok fazla derinliklerine inmek gerekebilir. Değerli elementlerin oluşumu kayaçların derinliklerinde gerçekleşmektedir. Yeryüzünün oluşması sırasında çekirdek oluşurken değerli metaller yeryüzünün diplerine kadar çekilmiştir. Altın elde etme yolunda diğer ocaklardan birisi alıntılı alüvyonların işleminin sağlandığı ocaklardır. Bu yollar ile değerli altına ulaşmak mümkündür.

best rifle scope