Altın Elementi Evrende Nasıl Oluştu ?

Altın’ın değeri konusu hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir. Altının değeri herkes tarafından bilinmektedir. Bu kadar değerli olan altını günlük yaşantımızın birçok farklı alanına sokmuş durumdayız. Altınlar bilezik, küpe, yüzük şeklinde olmasının yanı sıra diş kaplamalarında da kullanıldığı görülmektedir. İlginç bir nokta vardır ki, insan vücudunun % 0.000014’ü altından oluşmaktadır.

Altının Oluşum Hikâyesi

Eski zamanlardan bahsetmek gerekirse, gama-ışın teleskopları icat edildiğinden beri evren üzerinde kısa zamanlı bir gama-ışın patlaması olduğu gözlenmekte idi. Bu mükemmel olayın nasıl meydana geldiği araştırmacılar tarafından gözlenmekteydi. Uzun uğraşlar sonucunda bu olayın aslı ortaya çıktı. Bu patlama iki nötron yıldızının çarpışması sonucunda meydana gelmekte idi. GRB 130603B katalog ismine sahip olan patlamayı gözlemleyen bilim adamları patlamanın sonucunda kırmızının ötesinde bir madde bulutunu fark ettiler. Altın ve benzeri birçok elementin bu bulut içerisindeki miktarı mucizeviydi. Çarpışmanın gerçekleştiği nötron yıldızlarının kütlesi 1.4 ve 9 güneş kütlesini sahip olmalıydı. Bu nötron yıldızlarının çarpışması sonucunda elde edilen 10 Ay kütleye sahip altındı.

Mücevher Özelliğine Sahip Olan Altın

Nötron yıldızlarının çarpışma olayı bizden yaklaşık olarak 3.9 milyar ışık yılı uzaklığında gerçekleşmişti. Bunun sonucunda bu mücevher ortaya çıktı. 7.347x10E22 kg’a sahip ayın kütlesi yerin yüzde 1.2’sine tekabül etmektedir. Bunun yaklaşık on katı sonucunda elde edilen elemen altındır. Dünyada 2011 yılına kadar altın çıkarılan miktar toplamda 171.300’dur. Yukarıda anlattıklarımızı dikkate alırsak iki nötron yıldızının çarpışması sonucunda trilyonlarca kilograma sahip altınlar meydana gelebilmektedir. Çok değer verdiğimiz bu altın dünyamızda bin bir zahmetler sonucu elde edilmektedir. Altın madenleri dolayısı ile ölen insanlar ve çekilen ızdıraplar çok açıktır.

Jeologların yaptığı araştırmalar sonucunda altın madenlerinin nasıl oluştuğu açıklığa kavuşmuştur. Dünya üzerinde gerçekleşen depremler altın madenlerinin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Deprem oluştuğu zaman yer kırıkları içerisinde sular meydana gelmektedir. Ardından bu kırıklar genişliyor. Böylece su altını eritiyor ve altın yataklarını oluşturuyor. İlerleyen senelerde nötron yıldızlarının çarpışması üzerinde yapılan araştırmalar ilerledikçe ağır metaller konusunda daha fazla bilgi sahibi olabiliriz.

best rifle scope