ADLİ TIPTA KULLANILAN TERİMLER NELERDİR?

Adli tıbbın kendine özgü bir jargonu ve terimleri mevcuttur. Bazıları hemen her gün film, dizi ve tv haberlerinde karşımıza çıkar. Peki bu adli tıp terimlerinin manalarını biliyor musunuz? En çok kullanılan terimleri sizin için alfabetik olarak sıraladık.

a.,A. arter (atardamar) kısaltılmış şekil, arteria.

ABDOMEN karın, batın

ABDOMİNAL karına ait, karın içi

ABONDAN bol, fazla miktarda

ABORTUS düşük, çocuk düşürme

ABULİ iradesizlik, irade yitimi

ADULT erişkin, erişkinlik çağıyla ilgili

AGONİ can çekişme

AJİTASYON huzursuzluk, tedirginlik, iç çalkantısı.

AJİTE heyecanlı, tedirginlik, huzursuzluk

AKUT had, hızlı gelişen, şiddetli

ALVEOL kese, kese şeklinde oluşum, diş yuvası

AMFİZEM bkz.emfizem

AMNEZİ unutkanlık

AMNİOS., (AMNİON) ZARI rahimdeki bebeği kuşatan ince zar

AMPUTASYON kesme, kesilme (kol ve bacak kaybı için)

AMPUTE kesilmiş

ANASTOMOZ ağızlaşma, ağızlaştırma, normal olarak ayrı olan organik iki aralık veya organ arasında cerrahi bir pasaj veya patolojik geçit oluşumu

ANATOMİ canlı varlıkların yapı ve şeklini inceleyen bilim dalı

ANAZARKA yaygın ödem

ANTERİOR öndeki, önde bulunan, öncel

ANEVRİZMA atardamar veya kalpte meydana gelen yerel genişleme

ANFİZEM bkz. emfizem

ANKİLOZ eklem kaynaşması, yapışıklık

ANOKSİ oksijen eksikliği

ANOREXİA NEVROSA psikolojik nedenlere bağlı iştahsızlık

ANTRAKOZ akciğerlerin kömür tozu hastalığı

ANULAR, ANNULER halka biçiminde

ANUS, MAKAT

AORT, AORTA kalpten çıkan en büyük atardamar

APEKS uç

APOFİZ kemik çıkıntısı, tümsek

APOPLEKSİ beyin kanaması.

ARAKNOİD pia mater ile dura mater arasındaki ağsı kısım, örümceksi ağ

ARAKNOİDAL örümceksi ağa ait

ARAZ belirtiler

AROUS kavis, köprü, yay

ARTER, ARTERİA atardamar

ASEPTİK mikropsuz

ASFİKSİ havasızlık, canlının havasız kalması

ASİT, ASSİT karında sıvı toplanması, ascites

ATEROSKLEROZ damar sertliği

ATRİUM kulakçık

ATROFİE önceden normal olan bir organın veya dokunun sonradan küçülmesi.

ATTEKE etkilenmiş, etkisinde kalmış, zarar görmüş

AZA üye, organ, organlar

BASİS taban, temel

BATIN karın

BENİGN uysal, iyi huylu, selim

BIZIR klitoris

BİLİRUBİN safra boyası.

BİOPSİ doku örneği alınması, alınmış doku örneği

BRONCHUS bkz. bronş

BRONŞ akciğer hava borucuğu

BRONŞİYAL akciğer hava borusuna ait

BRONŞİYOL bronş dalları, küçük çaplı hava borucukları.

BÜL çapı 1 cm.den büyük içi sıvı dolu deri keseciği

CAPUT baş lokma

CAECUM kör bağırsak

CALCANEUS topuk, topuk kemiği

CAROTİS şahdamarı

CARUNCULA küçük et kabarcığı

CLAVICULA köprücük kemiği

CLITORIS bızır klitoris

COCCYGYX kuyruksokumu kemikleri

COLON kalın bağırsak

COLUMNA VERTEBRALIS bel kemiği, omurga

COMMOTIO CEREBRİ beyin sarsıntısı

CONTRE COUP, CONTUSION bere, ezik, berelenme

CONTUSİO CEREBRİ beyin zedelenmesi

CORPUS CALLOSUM beyin büyük bileşiğine şeklini veren nasırsı cisim

CRANIUM kafatası kranyum

ÇABUK ÖLÜM sağlıklı bir kişinin hastalanması ve bir kaç saat-gün içersinde ölmesi

ÇÜRÜME HARİTASI çürümeye başlayan cesette damarların vücut yüzeyinden görülmesi.

ÇEHRE baş bölgesinde alın, gözler, burun, ağız, yanak ve çenenin oluşturduğu ön kısım, yüz

DARP vurma, vuruş, vurum

DECOLLEMENT ayrılma, ayrışma

DEFANS korunma,savunma

DEFEKT kusur, boşluk, doku kaybı

DEFLURASYON kızlık bozma

DEFORMASYON şekil bozukluğu

DEFORME şekli bozulmuş

DEFORMİTE şekil bozukluğu

DEHİLTRASYON, DEHİTRASYON vücuttan sıvı kaybı.

DEJENERASYON hücre ve dokulardan meydana gelen düzelebilir bozukluklar.

DEJENERATİF zarar verici, bozucu etkisi olan

DEKOLMAN ayrılma, ayrışma,

DEMENTİA SENİLİS yaşlılık bunaması

DENTİKÜLE diş, diş, küçük dişli

DENTİSYON diş çürümesi

DERMİS derinin epitel altındaki bölümü.

DERZ testere ağzı gibi eklemleşme

DESİDUA rahim zarının yumurtanın gelişmesi için uygun şekil alması

DİABET şeker hastalığı

DİABETES MELLUTUS şeker hastalığı

DİAPETEZ KANAMASI damar çeperi yırtılmaksızın çevreye kan sızması

DİSPNE solunum güçlüğü

DİSTAL merkezden uzan, orta çizgiden uzak

DİSTENDİRE gergin gerginleştirilmiş

DİARE ishal,sürgün

DORSAL sırt yönünde, sırta ait

DURAMATER beynin en dış zarı.

EEG beynin elektrik akımlarını ölçen sistem

EGÜ asut, had

EKG kalbin elektrik akımlarının ve çalışmasını inceleyen sistem.

EKİMOZ kanamaya bağlı büyük lekeler, çürük,

EKİMOZ MASKESİ yüz derisinde çok sayıda ekimoz bulunması.

EKOGRAFİ yazılan kelimelerin opsiyonel olarak tekrarlanması, kişinin yazdığını anlayamaması, ses dalgalarının yansıması prensibine dayanan inceleme

EKSİZYON kesi, kesip çıkarma

EKSPLORASYON inceleme, gözleme,

EKSTANSİYON gerilme, germe, yayma, uzatma, uzama

EKSTERİYOR dıştaki dışta bulunan

EKSTRADURAL duramater dışında

EKSTRARENAL böbrek dışında

EKSTRAKRANİAL kafatası dışında

EKSTREMİTE kollar, bacaklar

EKSÜDASYON kan elemanların çeperden süzülerek dokuya çıkması

EMBOLİZİM bir cismin kan akımıyla sürüklenerek damarları tıkaması

EMBOLUS kan akımı ile sürüklenen cisim

EMBRYO yumurtanın döllenmesiyle 3 aylık olana kadar verilen ad

EMFİZEM akciğer alveollerinin aşırı genişlemesi

EMPİEM vücut boşluklarına irin birikmesi

ENFÜZYON alkollü ekstre, bir maddenin damar yolu ile vücuda verilmesi.

ENGRENE ufalama, ufalanmış

EPİGLOT gırtlak kapağı

ENSEFALOMALASİ yerel beyin erimesi

ENSEFALOPATİ beyin hastalıkları.

ENTERİT bağırsak iltihabı

ENÜKLEASYON kapsüllü tümörün çıkarılması, gözün ameliyatla çıkarılması.

EPİDERMİS derinin en üst tabakası

EPİLEPSİ sara hastalığı

EPİSTAKSİS burun kanaması

ERİTEM deride görülen yerel kırmızılık

EREZYON deri ve mukozada yüzeyel doku kaybı, aşınma

ESANSİYEL HİPERTANSİYON nedeni bilinmeyen kalıtsal hipertansiyon

ETRANGLE sıkışmış boğulmuş

ERİLME ŞOKU çok ezikli travmalar sonrasında ve yıkıntı altında kalanlarda görülen şok

FALANKS parmak kemiği

FALLUS penis, erkek üreme organı

FARENKS, FARİNKS yutak

FASİYAL yüze ait yüzle ilgili

FEÇES dışkı, mekonyum

FEMUR uyluk

FETÜS rahimde gelişen bebeğin 3 aylıktan doğuma kadar geçen süredeki tanımı.

FEVHA delik, ağız

FİLİFORM ipliksi

FİSSÜR çatlak

FİSTÜL absenin kendini aştığı drenaj kanalı.

FONKSİYON görev vazife

FONKSİYONEL yapılan işle ilgili, görevle ilgili.

FORAMEN delik, kanal ağzı, boşluk

FORMALİN,FORMOL doku parçalarının tespitinde kullanılan kimyasal madde.

FOSSA çukur

FOSSACRANİİ kafa çukuru

FOSSA İLİACA kalça çukuru

FÖTÜS bkz. fetüs

FRANJE saçaklı

FTİZİS BULBİ göz küresinde haricen küçülme ile meydana gelen göz hastalığı

FUSİFORM, FUZİFORM iğ şekilde

GANGREN bir organın büyük bir bölümünün nekrozlaşması

GASTRO-ENTERİT mide bağırsak iltihabı

GEBELİK MASKESİ gebelik sırasında yüzde görülen çil artması

GİRUS kıvrım

GLİOSİS beyinde bağ dokusu artışı

GLOMERULONEFRİT böbrek iltihabı

GRAFİ yazı

GRAFOLOJİ yazı, imza vb. belgeleri inceleyen bilim dalı

GRANULASYON DOKUSU onarım dokusu

GRANULOM kitle yapan kronik iltihap.

HAVSALA leğen kemiği, pelvis

HEMARTROZ eklem boşluğu içersinde kan birikmesi

HEMATOM doku aralıklarında kitle yapan kanama, kan kitlesi

HEMATÜRİ kan işeme

HEMİTORAKS göğüs boşluğunun yarısı

HEMOLİZ kanın erimesi, bozulması

HEMOPNÖMOTORAKS göğüs boşluğuna kan ve hava birikmesi, toplanması.

HEMOPTİZİ akciğerden kan gelmesi.

HEMORAJİ kanama.

HEMOSİDERİN alyuvarların parçalanmasıyla meydana gelen sarı kahverengi pigment

HEMOTORAKS plevra boşluğuna kan birikmesi.

HİDROAERİK DÜZEY su hava düzeyi (göğüs boşluğu ve akciğer hastalıklarında)

HİDROSTATİK sıvıların denge durumu ile ilgili olaylar

HİMEN kızlık zarı, hymen

HİPERTANSİYON kan basıncı yükselmesi

HİPERTONİ tolusun artması

HİPEKONDRİ merak hastalığı, evhamlılık

HİPOKSİDOS oksijen azlığı, oksijensizlik.

HİPOTANSİYON tansiyon düşüklüğü

HİPOTONİ tonus azalması, gevşeklik

HYMEN kızlık zarı

İCTERUS sarılık, ikter

İKTER sarılık

İLEUM ince bağırsağın bir bölümü

İMEUS bağırsak tıkanması

İNAKTİVİTE hareketsizlik

İNCİSİO, İNCİSİON kesik, insizyon

İNFANTİSİD çocuk öldürme

İNFARKT dolaşım bozulmasına bağlı nekroz, iskemik nekroz

İNFERİOR aşağıda, aşağıki

İNGUİNAL kasık bölgesine ait

İLHİBİSYON vücut yüzeylerindeki sinir uçlarının fiziksel veya kimyasal uyaranlardan etkilenmesi ve bu uyaranla solunum ve dolaşım durması.

İNSİZYON kesme, kesik, bistüri ile kesi yapma.

İNTERİOR iç, dahili, internal

İNVAZYON kanserin kendi çevresinde yayılması.

İNVOLÜSYON fizyolojik antrofi

İRRİTASYON tahriş, irkiltme

İRREVERSİBL düzelemeyen

İSKEMİ yerel kanlanma eksikliği

İŞTİGAL uğraşı, meşguliyet, iş

JİNEKOMASTİ erkeklerde memelerin büyümesi.

JUVENİL çocukluk çağına ait

KAL erime, eritme çıkarma

KALLUS nasır, sert tabaka, kemik dokularını iyileştiren doku

KAPİLLER kılcal, ince

KARDİAK kalbe ait kalple ilgili

KARSİNOM bir kanser türü.

KAŞEKSİ aşırı zayıflık

KAVERN verem hastalığında akciğerde meydana gelen boşluk, mağara

KELEOİD deride bağ dokusu artışı kitlesi

KLİTORİS bızır

KOAGÜLASYON pıhtılaşma

KOAGULÜM pıhtı

KOİT, KOİTUS cinsel birleşme olgusu

KOLLİKUASYON erime

KOLON kalın bağırsak orta bölümü

KOLON VERTEBRAL bel kemiği, omurga

KOMMOSYO SEREBRİ beyin sarsıntısı

KOMPRESYON sıkıştırma, bası

KONJENİTAL doğumda bulunan, doğumsal

KONJONKTİVA-KONJUNKTİVA göz kapakları ile göz üzerindeki zar

KONTURKU geri tepme

KONFÜZYON ezik, bere, zedelenme.

KONVÜLKSİYON çırpınma

KOROLER taçsı, taç yaprağına ait

KORPUS gövde

KOSTA kaburga kemiği, kot

KOT kaburga kemiği, kosta

KRANİOGRAFİ kafatası röntgeni

KRANİOPLASTİ kafatası ameliyatları

KRANİOTOMİ kafada delik açma operasyonu, ölü bebeğin rahimden çıkarılabilmesini sağlayan işlem.

KRANYUM kafatası

KREPİTASYON çıtırtı, çıtırdama

KRONİK süregen, uzun süreli, sinsi

KRURİS uyluğa ait, uylukla ilgili

KRUT yara kabuğu

LACERATİO, LACERATİON yırtak, lascrasyon

LAMİNA ince levha, safila

LANUGO bebeklerin vücudundaki ince kıllar, ayva tüyü

LAPAROTOMİ karın açılması operasyonu

LARENKS, LARİNKS gırtlak

LASERASYON yırtık, yırtılma

LATERAL yan, yanda bulunan

LEZYON defekt, harabiyet, hasta bölge

LİNEER çizgisel

LİVATA ters ilişki, erkekler arasındaki ilişki

LOJ loca, odacık, bölge

LOKAL yerel, bölgesel

LÜKSASYON çıkık

MUSCULUS (kas dokusu)›nun kısaltılmış şekli

MAFSAL oynak yeri, eklem

MAĞDUR Haksız bir fiil veya tutumdan zarara uğrayan kimse

MAĞDURİYET,MAĞDURRİYET haksızlığa uğramış kimsenin hali, haksızlığa uğraması

MAHDUT sınırlı yaygın olmayan

MAKROSKOPİK gözle görülebilen, dış suçtan hakkında dava açılan kimse

MEDİAL ortada bulunan, orta tunica media ile ilgili, buna ait

MEDİAN orta, ortada bulunan

MEFLUÇ kötürüm, inmeli felçli

MEKONYUM dışkı, feçes

MELENA dışkıyla kan gelmesi

MENSTRÜASYON adet kanaması

MESANE idrar kesesi

METASTAZ bir kanserdeki hücrelerin vücudun başka bölgelerine yayılması

MİKROSKOPİK mikroskopla görülebilen

MONOPAREZİ tek taraflı parezi, bir üye veya yalnız bir kısmın parezi durumu

MONOPLEJİ tek taraflı paralizi, bir tarafın veya bir grup kasın uğradığı paralizi durumu

MPS «bir metreden parmak sayma» için uygulanan kısaltma

MUHAT müküs

MUKOZA iç zar, bazı organları içten kaplayan veya özel salgısı bulunan zar

MUSCULUS kas dokusu

MUTAD, MU›TAD her zamanki, her gün tekrarlanan, alışılagelmiş, olağan

MÜKÜS sümüksü madde, muhat

MÜMAS değgin, girişken, ilişkili

  1. nervus (sinir) un kısaltılmış şekli

NABIZ damar atımı, damar atması

NAFİZ nüfuz eden, içeri giren/zedeleyen

NAZISI CİSİM bkz. corpus callosum

NEDBE yara izi, sikatris, eskar

NEFREKTOMİ böbrek alınması, bir böbreğin total veya parsiyel olarak ablasyonu

NEKROPSİ otopsi

NEKROTİZAN nekroz yapan

NEKROZ canlı bir organizmada hücre ve doku ölümü

NERVUS sinir

NÖROLİZ sinir dokusu bozulması,sinirsel maddenin harabolması,erimesi, sinir çevresindeki bağların erimesi ile sinirin çıplak kalması

NUKLEUS çekirdek

OBES şişman

OBESİTE şişmanlık

OKLUZİF tıkayıcı, obstrüktif

OLEKRANON dirsek çıkıntısı

OPOSİT karşısında, karı karşıya, zıt

ORGANİK organlara ait, organlarla ilgili, bedensel, uzvi

ORGANİZASYON bir defektin doldurulması ve bütünlüğün sağlanması

ORİFİCİUM giriş, giriş deliği, ağız

ORYANTASYON yön belirtimi, yön durumu, yön verme

OS kemik

OSTEOMALİSİ kemik yumuşaması

OSTEOPOROZ kemik boşalımı, kemiksel doku seyrelmesi, kemik doku yapısında normal boşluklar oluşması

OTOLİZ kokuşma, dokuların bozulması

OTOPSİ ölünün iç organlarının incelenmesi

OVER yumurtalık (kadında)

ÖDEM kan sıvısının (serumun) hücreler arasında toplanması

ÖLÜM

BİRDEN ÖLÜM sağlıklı bir kişinin hiçbir neden yokken aniden ölmesi

SOMATİK ÖLÜM dolaşım, solunum ve sinir sistemi fonksiyonlarının durmasıyla meydana gelen ölüm

ŞÜPHELİ ÖLÜM herhangi bir yerde ölü bulunan kişilerin ölüm şekli

TABİİ ÖLÜM yaşlılık veya önceden bilinen bir hastalık sonucu ölüm

ZORLAMALI ÖLÜM kaza,intihar cinayet gibi olaylar sonucu meydana gelen ölüm

PALPASYON elle muayene

PARALİZİ genel felç

PARAMEDİKAL tıpla ikinci derecede ilgili

PARASENTEZ sıvı dolu boşluğa ponksiyon uygulaması

PARAZİ hafif felç

PARŞÖMEN PLAĞI su kaybı sonucu deride görülen yerel değişiklik

PATELLA diz kapağı

PATOLOJİ hastalıkları inceleyen bilim dalı

PENETRASYON içine girme, işleme

PENETRE nâfiz, içine girmiş, işlemiş

PENİS erkek üreme organı

PERFORASYON delinme

PERFORE delinmiş

PERİ etrafında, çevresinde, saran

PERFERİK dışta, merkezden uzak, uç

PERİTONİT karın zarı iltihabı

PERSİSTAN, PERSİSTE düzelmeyen, direnen inatçı

PETEŞİ çok küçük kanama, nokta kanama

PİGMENT boya, renk veren madde

PİYELONEFRİT böbrek iltihabı

PİYÜRİ idrarla irin gelmesi

PLEJİ felç

PLEKSUS damar veya sinir yumağı

PLEVRA akciğer ile göğüs kafesi arasındaki iki tabakalı zar

PLUMBİZM kurşun zehirlenmesi

PNÖMOKONYOZ akciğerlerin toz hastalığı

PNÖMONİ akciğer iltihabı

PNÖMOTORAKS plevra boşluğuna hava girmesi

POLİNÖROPATİ yaygın sinir hastalığı

POSTERİOR arda, arkada bulunan

POSTİNFEKSİYÖZ bulaşıcı hastalık sonrasında

POST-MORTEM ölüm sonrası

PRİMER ilk, birincil, nedeni bilinmeyen

PROJEKSİYON dağılma, yansıtma

PROKSİMAL merkeze veya orta çizgiye yakın

PROKSİSMAL aralıklı, kesik kesik

PROLİFERASYON bir dokudaki hücrelerin çoğalması

PROTEİNÜRİ idrarla protein çıkması

PSÖDO- yalancı

PSÖDOARTROZ yalancı eklem

PSÖDOHİPERTROFİ yalancı büyüme, bir organın büyümüş gibi görülmesi

PUBERTE bulûğ

PUPİLLA göz bebeği

PURPURA çapı 1 cm›den büyük kanama

PUTREFAKSİYON kokuşma

PÜSTÜL deride içi irin dolu kesecik

PYELONEFRİT böbrek iltihabı

RADDÎ itiş, vuruş gibi etkiler

RADİKS kök

RADYASYON bir kaynaktan ışın yayılması

RADYOGRAFİ röntgen, röntgen çekimi

RAFİ yükselten, kaldıran, tahrik eden

REJENERASYON ortadan kalkan hücrelerin yeniden üremesi

REPARASYON onarım

RETİNOPATİ gözün görüntü alan sinir uçlarının hastalığı

RETRO- geri, dışı, arkası

REVERSİBL düzelebilen, düzelebilir

REZEKSİYON bir organın bir bölümünün ameliyatla çıkarılması

REZOLÜSYON emilme, gerileme

RÜPTÜR yırtılma, yarılma, açılma

SADR, SADIR göğüs

SAKRUM sağrı kemiği, kuyruksokumu kemiği

SALAH iyileşme

SARKOM bir kanser türü

SCARPA ÜÇGENİ uyluk ön bölümündeki üçgen biçiminde alan

SEKEL hastalık izi, bin hastalığın veya travmanın klinik belirtilerinin kaybından sonra kaybolmayan ve devam eden organik lezyon veya fonksiyonel bozukluk

SEKONDER ikincil, bir hastalıktan sonra görülen

SEMİFLEKSİYON yarı bükülme

SEMİ- LÜNER yarım ay şeklinde

SEMPTOM araz, belirti (hastalık hakkında)

SENDROM bazı hastalık belirtilerinin bir araya gelmesine bağlı klinik tablo

SENİL yaşlılıkla ilgili, yaşlılık sonucu

SENİL DEMANS yaşlılık bunaması

SENİUM yaşlılık

SEPTİK mikroplu

SEPTUM bölme

SERVİKS boyun,SERVİKAL boyuna ait

SKATRİS yara izi, nedbe, eskar

SİLLON iz, yarık, ayrım izi

SİYANOZ asfiksiye bağlı morarma

SKARPA bkz. scarpa üçgeni

SPLENEKTOMİ dalak çıkarılması (total veya kısmi ablasyon)

SPONTAN kendiliğinden olan

STAZ kan duraklaması

STOPAJ yırtık örme, yırtık tamiri

SUBLÜKSASYON tam olmayan veya parsiel çıkık

SULKUS, SULCUS oluk

ŞİFA iyileşme (hastalık hakkında)

ŞİZOFRENİ spesifik bir ruh ve akıl hastalığı

ŞOK kalbin pompaladığı kanın birden bire azalmasına bağlı tablo

TARAFEYN iki taraf

TARDİT vurma darbe

TATUAJ kurşun giriş deliği çevresindeki yanık, is ve barut izleri

TELEM iz, sillon

TENDON kiriş, veter

TESTİS yumurta (erkek)

TIBBÎ HÜVİYET kişinin dıştan görünüşü ve fotoğrafları ile belirlenen özellikleri

TOKSİK zehirli, zehirleyici

TOKSİKOLOJİ zehirleri ve zehirleyici maddeleri inceleyen bilim dalı

TONSİLLA bademcik

TORAKOPLASTİ göğüs boşluğu ameliyatı

TORAKS göğüs boşluğu

TRAKEA soluk borusu

TRANSPLANTASYON hastalıklı organın sağlıklı benzeri ile değiştirilmesi veya bir defektin doku ile kapatılması

TRASE çizgi, iz yol

TRAVMA sarsan, zedeleyen ve zarar veren fiziksel, kimyasal ve psikolojik etkiler

TROMBOZ canlı organizmada kan elemanlarının kalp-damar içyüzüne kitle halinde yapışması

UTERUS rahim

ÜLSER deri ve mukozada derin defekt

ÜREMİ kanda üre artması

  1. vena (toplardamar)›ın kısaltılmış şekli

VAGİNA, VAJEN döl yolu (kadında) hazne

VARİS venaların yerel genişlemesi

VEN, VENA toplardamar

VENTRAL karına ait, karınsal

VENTRİOULUS bkz. ventrikül

VENTRİKÜL karıncık

VERTEBRA omurga

VERTEKS kafa uç kısmı, tepe kısmı

VEZİKÜL deride meydana gelen ve içi sıvı dolu 1-2MM›den küçük kesecik

YANIK ŞOKU vücut sıvısı kaybı, ağrı ve toksik maddelerin etkisiyle yanıktan sonra görülen şok

ZEHİR 50 grdan az miktarı ölüme neden olan madde

ADLİ TIP NEDİR? ADLİ TIP NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR? İsimli makalemiz de ilginizi çekebilir.

best rifle scope