Tarama Etiketi

amulet

Tavşan ayağı nerede kullanılır

       Tavşanın kulakları eşek kulağı, burnu fare burnu, kuyruğu do­muz kuyruğu, bacakları, kedi bacağı, ayakları, köpek ayağı, bıyıkları, kedi bıyığı, hepsi yenmesi yasak hayvan parçalarıdır. İnsanlar ve çoğu hayvanlar gözleri kapalı doğarken, tavşanlar gözü açık doğar. Keltlere göre tavşan,

At nalı nereden gelir

       Dünyanın en yaygın amuletlerinden biridir. Eski Yunanlar dördün­cü yüzyıldan itibaren at nalını talih simgesi olarak görmüşlerdir. De­mirle özdeşleşen savaş tanrısı Mars, büyücüler tanrısı Saturnus'un düşmanı olduğu için, demir kötü güçlere karşı korunma aracıdır. Ba­tı Avrupa geleneğinde
best rifle scope